Therapiesessies

Kom vrijblijvend praten

Waar loop je tegenaan?

Therapiesessies: aandacht voor JOU!

Wanneer het even tegen zit, of niet meer gaat, is  gehoord worden een verademing. Veel mensen hebben moeite met gevoelszaken en/of emotionele onderwerpen, en dan is het goed om hulp te zoeken. Of het nu problemen in jou, relaties, vriendschappen, werk of familie zijn.

Misschien merk je dat je situaties mijdt, burn-out bent, depressief bent, of  sociaal in een isolement zit. Ook kun je overmant raken door verdriet zonder  reden. Of door woede. Als dat het geval is, is therapie een serieuze overweging.

In therapie is primair aandacht voor JOU! Voor jou en wat je bezig houdt. Er is veel tijd om je huidige en achterliggende problemen duidelijk te krijgen. Als er voldoende vertrouwen is gaan we stap voor stap werken aan de oplossing. Misschien is dat het hanteerbaar maken van wat je te dragen hebt, of 'volledig oplossen' wat je nu nog blokkeert.

Werkvormen: Werken met je lijf, Actieve- en stilte meditatie, Bewegingsoefeningen, Inner-child metafoor, Familie-opstellingen, Bio-energetica, In gesprek gaan met jezelf, Body-scan, Hechtingsstijlen, Karakterstructuren, Reich Adem-sessies, Rebirthing sessies, Bewustwordings-oefeningen.

Peter Sanders; Coaching; Theater; Therapie
Inleiding tot een Reichiaanse Ademsessie (Fotografie Rieta Mulder)
Welke stappen neem je in de therapie sessies?
  • - Individuele sessies van anderhalf uur
  • - Intake. Deze is gratis en vrijblijvend
  • Bepalen van je problemen
  • Bepalen van achterliggende problematiek
  • Bepalen wat je nodig hebt
  • Stap voor stap werken aan een oplossing
  • Oefenen nieuw gedrag
mogelijke Uitkomsten

Na dit traject ben je de klachten te boven gekomen of geleerd de symptomen goed te herkennen en reguleren. Je zult merken dat je sterker bent geworden, meer ontspannen, en beter kunt genieten van de dingen die belangrijk voor je zijn. Bewustwording is een sleutelwoord.

- Herstellen verbinding met je gevoel
- Gezien worden in wie je bent
- Acceptatie van jezelf
- Een nieuwe start door veel bewustwording
- Leven vanuit evenwicht tussen hoofd en lichaam

Therapie-trajecten omvatten vaak een langere tijd, en kent soms ook doorverwijzing naar een andere therapeut.

Ik ben een lichaamsgericht therapeut in opleiding. Daarom kan ik tegen sterk gereduceerd tarief sessie aan bieden. De sessie zijn onder supervisie van het AUMM-Instituut.

Gevraagd: Oefencliënten

Sterk gereduceerd tarief

"Wat is therapie nu eigenlijk?"

Met therapie (Grieks: θεραπεία >> behandeling) richten we ons op achterliggende blokkades die huidig functioneren in de weg staat. Je leert symptomen (kenmerk of klacht) herkennen en gevolgen (uitwerking in je leven) ervan te reguleren (in goede banen leiden). Hierdoor ontstaat uiteindelijk nieuw gedrag waardoor het reguleren steeds beter gaat. Resultaat is waarschijnlijk dat jij je leven weer op de rails krijgt.

Uitgangspunt is dat de balans tussen je ratio (denken, overtuigingen) en gevoel (emoties, sensaties) verstoord is. Dit kan vele oorzaken hebben. Een uitgebreide diagnose is ook een eerste stap. Bij twijfel verwijzen we je door naar de huisarts, een andere therapeut of andere vorm van therapie.

Basisomstandigheden zijn veiligheid, vertrouwen en de wil 'beter' te willen worden. Dit is een tweede stap in het proces.  We werken met lichaamsgericht therapie, hypnotherapie en health-NLP. Belangrijk zijn ook andere aspecten van je leven zoals voeding,  beweging, en spiritualiteit. Ook eventuele reguliere behandelingen bij een arts zijn erg belangrijk.

De sessies worden gegeven in blokken van anderhalf uur. In het eerste deel van de sessie doe je ontspanningsoefeningen. Het tweede deel bestaat uit steeds meer lichaamsgericht oefeningen. In het begin zullen we veel praten, later komen er steeds meer toegesneden oefeningen. Tegen de tijd dat je zelf in staat bent ontspanningsoefeningen te doen en nieuw gedrag ontwikkeld, gebruiken we eigentijdse middelen als WhatsApp en On-line sessies.

In principe is therapie altijd bij ons op locatie.  Ook buiten-sessies kunnen normaal zijn in een traject.

Wat is lichaamsgericht therapie?

Lichaamsgerichte therapie maakt gebruik van basale aspecten van het mens-zijn, nl. ademen, aanraken en gezien worden. Uitgangspunt is dat beschadigingen in onze emoties en gevoelens te activeren zijn door ademen en aanraking. In een veilige therapeutische omgeving gebeurd dat gedoseerd en in kleine stapjes. Hierdoor is er ruimte voor nieuwe positieve ervaringen. Het resultaat is waarschijnlijk dat na verloop van tijd symptomen naar de achtergrond verdwijnen en de nieuwe ervaringen sterker worden. Het oude (destructieve) gedrag vervaagd, het nieuwe (constructieve) gedrag wordt gewoon.

In deze vorm van therapie is spraken van 'healing', niet van 'genezing' zoals bij een reguliere behandeling. We zien de mens als geheel, holistisch. We maken enkel gebruik van het zelfgenezende vermogen van mensen en de wil om je leven anders in te richten.

Wat is hypno-therapie?

Hypnotherapie creëert een lichte trance zoals we kennen tijdens een monotone beweging als wandelen, fietsen of autorijden. Enerzijds zijn we instaat alles veilig, en in-controle uit te voeren. Anderzijds doet de ratio (denken, overtuigingen) een stap opzij en communiceren we gemakkelijker met ons onderbewustzijn.

Het is een verbaal proces waarin je zit of ligt. Meest bekende vorm is een 'geleide-meditatie'. Veel mensen ervaren het als een heerlijke rustgevende oefening waarbij onverwachte en ongekende informatie over jezelf omhoog borrelt.

Wat is health-NLP?

Health-NLP is een afgeleide vorm van NLP. We werken heel veel met metaforen (beeldspraken), bewegingen en punten in de ruimte. Health-NLP is net als NLP erg gestructureerd. Het kent een duidelijke volgorde in de aanpak.

Altijd staat het doel voor-ogen en is de blokkade slechte een praktisch belemmering. In de praktijk is dit vaak voldoen  om recht te doen aan wat er speelt op dat moment.

Ander sterk punt van health-NLP is de familie-opstellingen. Hiermee ontstaat een herkenbaar beeld van het gezin waaruit je komt, de familie waar je nu in leeft of een andere sociale context.