Therapiesessies

Kom vrijblijvend praten

Waar loop je tegenaan?

Therapiesessies: aandacht voor JOU!

Wanneer het even niet meer gaat of tegen zit, is  gehoord worden een verademing. Veel mensen hebben moeite met gevoelszaken en/of emotionele onderwerpen, en dan is het goed om hulp te zoeken. Of het nu problemen in jou, relaties, vriendschappen, werk of familie zijn.

Misschien zijn het merk je dat je situatie mijdt, burn-out bent, depressief bent, of  sociaal in een isolement zit.. Ook kun je overmand raken door verdriet zonder veel reden. Of door woede. Spanningsklachten, opvoedingstrauma's, rouwverwerking, gewelddadigheid of misbruik in het verleden kunnen allemaal redenen zijn waardoor je nu minder of helemaal niet meer functioneert.

In therapie is primair aandacht voor JOU! Voor jou en wat je bezig houdt. Er is veel tijd om je huidige en achterliggende problemen duidelijk te krijgen. Als er voldoende vertrouwen is gaan we stap voor stap werken aan de oplossing. Misschien is dat het hanteerbaar maken van wat je te dragen hebt, of 'volledig oplossen' wat je nu nog blokkeert.

Misschien past coaching je beter... <lees meer>
Welke stappen neem je in de therapie sessies?
  • Intake. Deze is gratis en vrijblijvend
  • Bepalen van je problemen
  • Bepalen van achterliggende problematiek
  • Bepalen wat je nodig hebt
  • Stap voor stap werken aan een oplossing
  • Oefenen nieuw gedrag
Uitkomsten

Na dit traject ben je de klachten te boven gekomen of geleerd de symptomen goed te herkennen en reguleren. Je zult merken dat je sterker bent geworden, meer ontspannen, en beter kunt genieten van de dingen die belangrijk voor je zijn. Therapie-trajecten omvatten vaak een langere tijd, en kent ook doorverwijzing naar een andere therapeut.

Gezien worden

caret-down caret-up caret-left caret-right
Patricia Eigenaar modewinkel

"Eindelijk voelde ik me gezien in wat ik al zo lang met me meedroeg."

Wat levert het me op?

- Herstellen verbinding met je gevoel
- Gezien worden in wie je bent
- Acceptatie van jezelf
- Een nieuwe start
- Leven vanuit evenwicht tussen hoofd en lichaam

Ontpoppen

Kom vrijblijvend praten

Waar loop je tegenaan?

Kleine stapjes

Gerda Huisvrouw

"Terugkijkend zag ik dat ik al heel veel kleine stapjes gemaakt had. De relatie met mijn familie en vooral mijn man verbeterde sterk, alleen al omdat ik stappen durfde te maakte." 

Case-beschrijving; Petra

Consturcties
Grote bouwprojecten

Petra kwam binnen met heel veel angst en spanningsklachten. Alleen op haar werk wist ze haar masker hoog te houden, maar dat zou niet lang meer duren. Ze was uitgeput.

Druppel die haar emmer deed overlopen was de opname van haar moeder in een verzorgingstehuis. Angst en enorme woede namen bezit van haar.  Het bleek dat Petra zich heel veel verwijten maakte dat ze niet in staat was haar moeder te verzorgen, en nu 'opgesloten' werd. Het bleek dat de moeder aan een ernstige vorm van Altheimer leed en thuis een gevaar voor zichzelf vormde.

Verstandelijk wist Petra het allemaal wel, goede baan, kinderen succesvol, mooi huis en een prima relatie. Al stond dat laatste erg onder druk. Alleen was ze lichamelijk compleet uitgeput.

Nergens kon ze haar complete verhaal kwijt. Meestal verzanden het in goed bedoelde adviezen, (nog) meer ontspanning-activiteiten en/of medicijnen. Dat wilde ze pertinent niet. Na verloop van een aantal sessies bleek ze een benauwende symbiotische band met haar moeder te hebben. Ze kon niet met haar, en niet zonder haar.

Na een aantal lichaamsgerichte sessies kwam bij Petra het besef dat in haar jeugd haar moeder ziekelijk was en veel huishoudelijke taken niet deed. Dat deedt Petra maar. Voor haar moeder was het nooit genoeg. En Petra leefde constant in de angst 'het niet goed te doen'.

Ze heeft afscheidt genomen van haar kind-zijn en haar volwassenen-rol op te pakken. Stapje voor stapje ontwikkelde ze een normale band met haar zieke moeder. In die periode hebben we vaak mail-contact gehad.

Na een jaar had Petra haar leven weer op orde. Ze was instaat haar angsten en spanningen te herkennen en te reguleren. Ze kon zorgzaam en liefde vol zijn naar haar moeder. Ook de relatie met haar man verbeterde sterk.

Kom vrijblijvend praten

Waar loop je tegenaan?

"Wat is therapie nu eigenlijk?"

Met therapie (Grieks: θεραπεία >> behandeling) richten we ons op achterliggende blokkades die huidig functioneren in de weg staat. Je leert symptomen (kenmerk of klacht) herkennen en gevolgen (uitwerking in je leven) ervan te reguleren (in goede banen leiden). Hierdoor ontstaat uiteindelijk nieuw gedrag waardoor het reguleren steeds beter gaat, je je leven weer op de rails krijgt.

Uitgangspunt is dat de balans tussen je ratio (denken, overtuigingen) en gevoel (emoties, sensaties) verstoord is. Dit kan vele oorzaken hebben. Een uitgebreide diagnose is ook een eerste stap. Bij twijfel verwijzen we je door naar de huisarts of andere vorm van therapie.

Basis is vertrouwen en de wil 'beter' te willen worden. Dit is een tweede stap in het proces.  We werken met lichaamsgericht therapie, hypnotherapie en health-NLP. Belangrijk zijn andere aspecten van je leven zoals voeding,  beweging, en spiritualiteit. Ook reguliere behandelingen bij een arts zijn erg belangrijk.

De sessies worden gegeven in blokken van anderhalf uur. in het eerste deel doe je ontspanningsoefeningen. Het tweede deel bestaat uit verbale en non-verbale therapie worden. In het begin zullen we veel praten, later komen er staats meer gerichte oefeningen. Tegen de tijd dat je zelf in staat bent ontspanningsoefeningen te doen en nieuw gedrag ontwikkeld, gebruiken we eigentijdse middelen als WhatsApp en On-line sessies.

In principe is therapie altijd bij ons op locatie.  Ook buiten-sessies kunnen normaal zijn in een traject.

Uit mijn hoofd, in mijn lichaam

Marcel Verkoper

"Op een gegeven moment begon ik weer van alles te voelen. Alsof ik een oude vriend terug zag. Het duurde wel even voor we elkaar weer konden omarmen."

Wat is lichaamsgericht therapie?

Lichaamsgerichte therapie maakt gebruik van twee basale aspecten van het mens-zijn, nl. ademen en aanraken. Uitgangspunt is dat beschadigingen in onze emoties en gevoelens te activeren zijn door ademen en aanraking. In een veilige therapeutische omgeving gebeurd dat gedoseerd en in kleine stapjes. Hierdoor is er ruimte voor nieuwe positieve ervaringen en blijkt dat na verloop van tijd symptomen naar de achtergrond verdwijnen en de nieuwe ervaringen sterker worden. Het oude (destructieve) gedrag vervaagd, het nieuwe (constructieve) gedrag wordt gewoon.

In deze vorm van therapie is spraken van 'healing', niet van 'genezing' zoals bij een reguliere behandeling. We maken enkel gebruik van het zelfgenezende vermogen van mensen en de wil om je leven anders te leiden.

Wat is hypno-therapie?

Hypnotherapie creëert een lichte trance zoals we kennen tijdens een monotone beweging als wandelen, fietsen of autorijden. Enerzijds zijn we instaat alles veilig, in-controle uit te voeren. Anderzijds doet de ratio (denken, overtuigingen) een stap opzij en communiceren we gemakkelijker met ons onderbewustzijn.

Het is een verbaal proces waarin je zit of ligt. Meest bekende vorm is een 'geleide-meditatie'. Veel mensen ervaren het als een heerlijke rustgevende oefening waarbij onverwachte en ongekende informatie over jezelf omhoog borrelt.

Wat is health-NLP?

Health-NLP is een afgeleide vorm van NLP. We werken heel veel met metaforen (beeldspraken), bewegingen en punten in de ruimte. Health-NLP is net als NLP erg gestructureerd. Het kent een duidelijke volgorde in de aanpak.

Altijd staat het doel voor-ogen en is de blokkade slechte een praktisch belemmering. In de praktijk is dit vaak voldoen  om recht te doen aan wat er speelt op dat moment.

Ander sterk punt van health-NLP is de familie-opstellingen. Hiermee ontstaat een herkenbaar beeld van het gezin waaruit je komt, de familie waar je nu in leeft of een andere sociale context.

Kom vrijblijvend praten

Waar loop je tegenaan?