Er mist iets fundamenteels in onze gezondheidszorg

Worden jouw klachten goed gediagnostiseerd?

De gezondheidszorg in ons land is erg goed. Internationaal scoren we bijzonder hoog. We staan op plaats 9 van de zogenaamde HAQ lijst 2015. De HAQ is een maatstaf voor toegankelijkheid en kwaliteit van de gezondheidszorg. Hoe is dat in ons omliggende landen? België staat op plek 16, Duitsland op 20, Frankrijk op 17 en Engeland op 30. Binnen de EU moeten we IJsland (2), Zweden (4), Finland (7) en Spanje (8)  voor ons dulden.

Heel mooi. Alleen niet alles is zo voortvarend. Uit onderzoek blijkt dat misschien wel tot 75 procent van alle klachten niet terug te leiden is tot een lichamelijke oorzaak. Komt dit je bekend voor?

"Hoe vaak lichamelijk onverklaarde klachten voorkomen is moeilijk te bepalen. Waarschijnlijk is een groot deel van de klachten waarmee patiënten de huisarts bezoeken lichamelijk onverklaard. In de meeste gevallen verdwijnen deze klachten binnen enkele maanden. Ook bij specialisten, vooral bij de internist zijn klachten vaak onverklaard (bij de internist ongeveer 50 %) en herstelt een groot deel binnen enkele maanden." Citaat uit: 'Onverklaarde lichamelijke klachten' 2008; Nederlandse vereniging van Psychiatrie

Ondanks onze goede staat van gezondheidszorg is het overgrote deel van klachten waarmee mensen naar de dokter gaan niet lichamelijk te verklaren, en worden dus ook niet adequaat behandeld. Mensen worden niet gehoord, lijden onder hun klachten of belanden in een traject van 'try and error'.

Hiaten in onze huidige gezondheidszorg

De reguliere geneeskunde is vooral gericht op het technisch functioneren van ons lichaam. Artsen zijn bijzonder goed in het acuut verhelpen van allerlei aandoeningen, fracturen, kwetsuren, en andere herleidbare symptomen. Een arts kijkt als een technicus naar ons lichaam als een automonteur naar een auto.

Neem je eigen gezondheid in handen
Van lijden naar leiden

De geestelijke gezondheidszorg heeft een diagnose methode die een overkill aan aandoeningen definieert. Uitgaande van deze DSM heeft een kwart van de Nederlandse bevolking een geestelijke aandoening die behandeld moet worden. Terwijl de GGZ een capaciteit heeft van  5% van de bevolking. Vooraanstaande artsen pleiten voor een grondige herziening van het systeem. Bezuinigingen en reorganisaties zijn de laatste jaren al troef bij de GGZ, mogelijk wordt dit alleen maar meer. Het lijkt er dan ook niet op dat met de huidige staat van onze geestelijke gezondheidszorg mensen met niet te duiden klachten daar adequaat geholpen kunnen worden.

Van lijden naar leiden

Een groeiend aantal mensen neemt het heft in eigen handen en gaat op zoek naar aanvullende manieren om de eigen gezondheid te 'regisseren'. Wij staan een samenwerking voor tussen reguliere gezondheidszorg, voeding, beweging, mentale vitaliteit en bewustwording.

 

Wat wij voor jou kunnen betekenen

Oplossingen
Bron(en):

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *