Home

Wij richten ons op mentale vitaliteit en bewustwording.  Wij doen dat door coaching en therapie te koppelen aan theatervormen. Wij helpen je ook bij de afstemming met voeding, beweging en geneeskundige behandeling.

Jouw gezondheid is een eigen verantwoordelijkheid. Je kunt daar soms goed hulp bij gebruiken. Samen werken we erna dat je de regie over je leven (weer) stevig in handen krijgt.

Wij bieden coachingstrajecten en therapiesessies aan. Bij coaching gebruiken we een specifieke vorm van NLP gericht op gezondheid. Therapie gebeurt op basis van lichaamsgerichtheid. Zijdelings zetten we ook hypnotherapie en familiestructuren in.

Wij gebruiken veel theater-werkvormen. Problemen en levensenergie krijgen alle aandacht. Kernwoorden zijn: kundigheid, betrokkenheid, aandacht, humor, structuur, veiligheid en vertrouwen.

We gunnen je een goede gezondheid. Jij bent het waard!

Gevraagd: Oefencliënten

Sterk gereduceerd tarief